FAQ

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Colorname HEX RGB
AliceBlue F0F8FF 240,248,255
AntiqueWhite FAEBD7 250,235,215
Aqua 00FFFF 0,255,255
Aquamarine 7FFFD4 127,255,212
Azure F0FFFF 240,255,255
Beige F5F5DC 245,245,220
Bisque FFE4C4 255,228,196
Black 000000 0,0,0
BlanchedAlmond FFEBCD 255,235,205
Blue 0000FF 0,0,255
BlueViolet 8A2BE2 138,43,226
Brown A52A2A 165,42,42
BurlyWood DEB887 222,184,135
CadetBlue 5F9EA0 95,158,160
Chartreuse 7FFF00 127,255,0
Chocolate D2691E 210,105,30
Coral FF7F50 255,127,80
CornflowerBlue 6495ED 100,149,237
Cornsilk FFF8DC 255,248,220
Crimson DC143C 220,20,60
Cyan 00FFFF 0,255,255
DarkBlue 00008B 0,0,139
DarkCyan 008B8B 0,139,139
DarkGoldenRod B8860B 184,134,11
DarkGray A9A9A9 169,169,169
DarkGreen 006400 0,100,0
DarkKhaki BDB76B 189,183,107
DarkMagenta 8B008B 139,0,139
DarkOliveGreen 556B2F 85,107,47
DarkOrange FF8C00 255,140,0
DarkOrchid 9932CC 153,50,204
DarkRed 8B0000 139,0,0
DarkSalmon E9967A 233,150,122
DarkSeaGreen 8FBC8F 143,188,143
DarkSlateBlue 483D8B 72,61,139
DarkSlateGray 2F4F4F 47,79,79
DarkTurquoise 00CED1 0,206,209
DarkViolet 9400D3 148,0,211
DeepPink FF1493 255,20,147
DeepSkyBlue 00BFFF 0,191,255
DimGray 696969 105,105,105
DodgerBlue 1E90FF 30,144,255
FireBrick B22222 178,34,34
FloralWhite FFFAF0 255,250,240
ForestGreen 228B22 34,139,34
Fuchsia FF00FF 255,0,255
Gainsboro DCDCDC 220,220,220
GhostWhite F8F8FF 248,248,255
Gold FFD700 255,215,0
GoldenRod DAA520 218,165,32
Gray 808080 128,128,128
Green 008000 0,128,0
GreenYellow ADFF2F 173,255,47
HoneyDew F0FFF0 240,255,240
HotPink FF69B4 255,105,180
IndianRed CD5C5C 205,92,92
Indigo 4B0082 75,0,130
Ivory FFFFF0 255,255,240
Khaki F0E68C 240,230,140
Lavender E6E6FA 230,230,250
LavenderBlush FFF0F5 255,240,245
LawnGreen 7CFC00 124,252,0
LemonChiffon FFFACD 255,250,205
LightBlue ADD8E6 173,216,230
LightCoral F08080 240,128,128
LightCyan E0FFFF 224,255,255
LightGoldenRodYellow FAFAD2 250,250,210
LightGray D3D3D3 211,211,211
LightGreen 90EE90 144,238,144
LightPink FFB6C1 255,182,193
LightSalmon FFA07A 255,160,122
LightSeaGreen 20B2AA 32,178,170
LightSkyBlue 87CEFA 135,206,250
LightSlateGray 778899 119,136,153
LightSteelBlue B0C4DE 176,196,222
LightYellow FFFFE0 255,255,224
Lime 00FF00 0,255,0
LimeGreen 32CD32 50,205,50
Linen FAF0E6 250,240,230
Magenta FF00FF 255,0,255
Maroon 800000 128,0,0
MediumAquaMarine 66CDAA 102,205,170
MediumBlue 0000CD 0,0,205
MediumOrchid BA55D3 186,85,211
MediumPurple 9370DB 147,112,219
MediumSeaGreen 3CB371 60,179,113
MediumSlateBlue 7B68EE 123,104,238
MediumSpringGreen 00FA9A 0,250,154
MediumTurquoise 48D1CC 72,209,204
MediumVioletRed C71585 199,21,133
MidnightBlue 191970 25,25,112
MintCream F5FFFA 245,255,250
MistyRose FFE4E1 255,228,225
Moccasin FFE4B5 255,228,181
NavajoWhite FFDEAD 255,222,173
Navy 000080 0,0,128
OldLace FDF5E6 253,245,230
Olive 808000 128,128,0
OliveDrab 6B8E23 107,142,35
Orange FFA500 255,165,0
OrangeRed FF4500 255,69,0
Orchid DA70D6 218,112,214
PaleGoldenRod EEE8AA 238,232,170
PaleGreen 98FB98 152,251,152
PaleTurquoise AFEEEE 175,238,238
PaleVioletRed DB7093 219,112,147
PapayaWhip FFEFD5 255,239,213
PeachPuff FFDAB9 255,218,185
Peru CD853F 205,133,63
Pink FFC0CB 255,192,203
Plum DDA0DD 221,160,221
PowderBlue B0E0E6 176,224,230
Purple 800080 128,0,128
Red FF0000 255,0,0
RosyBrown BC8F8F 188,143,143
RoyalBlue 4169E1 65,105,225
SaddleBrown 8B4513 139,69,19
Salmon FA8072 250,128,114
SandyBrown F4A460 244,164,96
SeaGreen 2E8B57 46,139,87
SeaShell FFF5EE 255,245,238
Sienna A0522D 160,82,45
Silver C0C0C0 192,192,192
SkyBlue 87CEEB 135,206,235
SlateBlue 6A5ACD 106,90,205
SlateGray 708090 112,128,144
Snow FFFAFA 255,250,250
SpringGreen 00FF7F 0,255,127
SteelBlue 4682B4 70,130,180
Tan D2B48C 210,180,140
Teal 008080 0,128,128
Thistle D8BFD8 216,191,216
Tomato FF6347 255,99,71
Turquoise 40E0D0 64,224,208
Violet EE82EE 238,130,238
Wheat F5DEB3 245,222,179
White FFFFFF 255,255,255
WhiteSmoke F5F5F5 245,245,245
Yellow FFFF00 255,255,0
YellowGreen 9ACD32 154,205,50
Color Name HEX Color
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
DarkOrange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGray  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370DB  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #DB7093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  
Color Name HEX Color
Black  #000000  
Navy  #000080  
DarkBlue  #00008B  
MediumBlue  #0000CD  
Blue  #0000FF  
DarkGreen  #006400  
Green  #008000  
Teal  #008080  
DarkCyan  #008B8B  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DarkTurquoise  #00CED1  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
Lime  #00FF00  
SpringGreen  #00FF7F  
Aqua  #00FFFF  
Cyan  #00FFFF  
MidnightBlue  #191970  
DodgerBlue  #1E90FF  
LightSeaGreen  #20B2AA  
ForestGreen  #228B22  
SeaGreen  #2E8B57  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
LimeGreen  #32CD32  
MediumSeaGreen  #3CB371  
Turquoise  #40E0D0  
RoyalBlue  #4169E1  
SteelBlue  #4682B4  
DarkSlateBlue  #483D8B  
MediumTurquoise  #48D1CC  
Indigo   #4B0082  
DarkOliveGreen  #556B2F  
CadetBlue  #5F9EA0  
CornflowerBlue  #6495ED  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
DimGray  #696969  
SlateBlue  #6A5ACD  
OliveDrab  #6B8E23  
SlateGray  #708090  
LightSlateGray  #778899  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
LawnGreen  #7CFC00  
Chartreuse  #7FFF00  
Aquamarine  #7FFFD4  
Maroon  #800000  
Purple  #800080  
Olive  #808000  
Gray  #808080  
SkyBlue  #87CEEB  
LightSkyBlue  #87CEFA  
BlueViolet  #8A2BE2  
DarkRed  #8B0000  
DarkMagenta  #8B008B  
SaddleBrown  #8B4513  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
LightGreen  #90EE90  
MediumPurple  #9370DB  
DarkViolet  #9400D3  
PaleGreen  #98FB98  
DarkOrchid  #9932CC  
YellowGreen  #9ACD32  
Sienna  #A0522D  
Brown  #A52A2A  
DarkGray  #A9A9A9  
LightBlue  #ADD8E6  
GreenYellow  #ADFF2F  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
PowderBlue  #B0E0E6  
FireBrick  #B22222  
DarkGoldenRod  #B8860B  
MediumOrchid  #BA55D3  
RosyBrown  #BC8F8F  
DarkKhaki  #BDB76B  
Silver  #C0C0C0  
MediumVioletRed  #C71585  
IndianRed   #CD5C5C  
Peru  #CD853F  
Chocolate  #D2691E  
Tan  #D2B48C  
LightGray  #D3D3D3  
Thistle  #D8BFD8  
Orchid  #DA70D6  
GoldenRod  #DAA520  
PaleVioletRed  #DB7093  
Crimson  #DC143C  
Gainsboro  #DCDCDC  
Plum  #DDA0DD  
BurlyWood  #DEB887  
LightCyan  #E0FFFF  
Lavender  #E6E6FA  
DarkSalmon  #E9967A  
Violet  #EE82EE  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
LightCoral  #F08080  
Khaki  #F0E68C  
AliceBlue  #F0F8FF  
HoneyDew  #F0FFF0  
Azure  #F0FFFF  
SandyBrown  #F4A460  
Wheat  #F5DEB3  
Beige  #F5F5DC  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
MintCream  #F5FFFA  
GhostWhite  #F8F8FF  
Salmon  #FA8072  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Linen  #FAF0E6  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
OldLace  #FDF5E6  
Red  #FF0000  
Fuchsia  #FF00FF  
Magenta  #FF00FF  
DeepPink  #FF1493  
OrangeRed  #FF4500  
Tomato  #FF6347  
HotPink  #FF69B4  
Coral  #FF7F50  
DarkOrange  #FF8C00  
LightSalmon  #FFA07A  
Orange  #FFA500  
LightPink  #FFB6C1  
Pink  #FFC0CB  
Gold  #FFD700  
PeachPuff  #FFDAB9  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Moccasin  #FFE4B5  
Bisque  #FFE4C4  
MistyRose  #FFE4E1  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
PapayaWhip  #FFEFD5  
LavenderBlush  #FFF0F5  
SeaShell  #FFF5EE  
Cornsilk  #FFF8DC  
LemonChiffon  #FFFACD  
FloralWhite  #FFFAF0  
Snow  #FFFAFA  
Yellow  #FFFF00  
LightYellow  #FFFFE0  
Ivory  #FFFFF0  
White  #FFFFFF  

Из таблицы видно, что существует четкое соответствие между свойствами стиля CSS и свойствами объекта STYLE JavaScript. Ссылки сделаны на соответствующие разделы справочника по CSS, где более подробные описания, указаны допустимые значения свойств стиля и приведены примеры.

JavaScript CSS Описание
background background Цвет фона элемента
backgroundAttachment background-attachment Указывает, будет ли фоновое изображение стационарным или прокручиваемым
backgroundColor background-color Цвет фона элемента
backgroundImage background-image Фоновое изображение
backgroundPosition background-position Исходное положение фонового изображения
backgroundPositionX   Абсцисса фонового изображения
backgroundPositionY   Ордината фонового изображения
backgroundRepeat background-repeat Тип заполнения элемента фоновым изображением
border border Стенографические свойства для одновременного задания ширины, стиля и цвета всех границ
borderTop border-top Стенографические свойства для одновременного задания ширины, стиля и цвета границ (сверху, справа, снизу, слева )
borderRight border-right
borderBottom border-bottom
borderLeft border-left
borderColor border-color Стенографическое свойство для одновременного задания цвета всех границ
borderStyle border-style Стенографическое свойство для одновременного задания стиля линий всех границ
borderWidth border-width Стенографическое свойство для одновременного задания размеров зоны границы блока
borderTopColor border-top-color Цвет границы (сверху, справа, снизу, слева )
borderRightColor border-right-color
borderBottomColor border-bottom-color
borderLeftColor border-left-color
borderTopStyle border-top-style Стиль линии границы (сверху, справа, снизу, слева )
borderRightStyle border-right-style
borderBottomStyle border-bottom-style
borderLeftStyle border-left-style
borderTopWidth border-top-width Размер зоны границы блока (сверху, справа, снизу, слева )
borderRightWidth border-right-width
borderBottomWidth border-bottom-width
borderLeftWidth border-left-width
clear clear Задает управление потоком после смещенного блока
clip clip Область усечения, определяющая видимую часть содержимого блока
color color Цвет текста
cursor cursor Тип курсора
display display Тип структурного блока, порождаемого элементом
filter filter Фильтр
styleFloat float Задает смещение блока, вследствие чего блок будет обтекаться текстом контейнера
font font Стенографическое свойство для одновременного задания нескольких свойств шрифта
fontFamily font-family Гарнитура шрифта
fontSize font-size Размер шрифта
fontStyle font-style Начертание шрифта
fontVariant font-variant Может задать вывод капителью
fontWeight font-weight Насыщенность шрифта
height height Высота содержимого блока
left left Горизонтальное смещение блока относительно левой границы контейнера
letterSpacing letter-spacing Межсимвольное расстояние
lineHeight line-height Межстрочный интервал
margin margin Стенографическое свойство для одновременного задания полей
marginBottom margin-bottom Размер зоны полей вокруг блока (сверху, справа, снизу, слева )
marginLeft margin-left
marginRight margin-right
marginTop margin-top
overflow overflow Тип усечения содержимого, выходящего за пределы блока
padding padding Стенографическое свойство для одновременного задания отступов
paddingBottom padding-bottom Размер зоны отступов внутри блока (сверху, справа, снизу, слева )
paddingLeft padding-left
paddingRight padding-right
paddingTop padding-top
pixelHeight   Высота содержимого блока в пикселах
pixelLeft   Горизонтальное смещение блока относительно левой границы контейнера в пикселах
pixelTop   Вертикальное смещение блока относительно левой границы контейнера в пикселах
pixelWidth   Ширина содержимого блока в пикселах
posHeight   Высота содержимого блока
posLeft   Горизонтальное смещение блока относительно левой границы контейнера
posTop   Вертикальное смещение блока относительно левой границы контейнера
posWidth   Ширина содержимого блока
position position Алгоритм позиционирования
textAlign text-align Выравнивание текста
textDecoration text-decoration Декорирование текста
textDecorationBlink   Мерцающий текст
textDecorationLineTrough   Перечеркнутый текст
textDecorationNone   Текст без эффектов
textDecorationOverLine   Надчеркнутый текст
textDecorationUnderLine   Подчеркнутый текст
textIndent text-indent Отступ первой строки текста в блоке
textTransform text-transform Преобразование текста
top top Вертикальное смещение блока относительно верха контейнера
verticalAlign   Вертикальное выравнивание HTML элемента относительно контейнера
visibility visibility Видимость блока
width width Ширина содержимого блока
zIndex z-index Позиционный уровень блока

PHP

Функции для массивов
array_diff(arr1, arr2 …)
array_filter(arr, function)
array_flip(arr)
array_intersect(arr1, arr2 …)
array_merge(arr1, arr2 …)
array_pop(arr)
array_push(arr, var1, var2 …)
array_reverse(arr)
array_search(needle, arr)
array_walk(arr, function)
count(count)
in_array(needle, haystack)
Функции для строк
crypt(str, salt)
explode(sep, str)
implode(glue, arr)
nl2br(str)
sprintf(frmt, args)
strip_tags(str, allowed_tags)
str_replace(search, replace, str)
strpos(str, needle)
strrev(str)
strstr(str, needle)
strtolower(str)
strtoupper(str)
substr(string, start, len)
Функции для файловой системы
clearstatcache()
copy(source, dest)
fclose(handle)
fgets(handle, len)
file(file)
filemtime(file)
filesize(file)
file_exists(file)
fopen(file, mode)
fread(handle, len)
fwrite(handle, str)
readfile(file)
Режимы foopen()
r Чтение
r+ Чтение и запись (предварительно)
w Запись (с очисткой)
w+ Чтение и запись (с очисткой)
a Запись (в конец)
a+ Чтение и запись (в конец)
Функции даты и времени
checkdate(month, day, year)
date(format, timestamp)
getdate(timestamp)
mktime(hr, min, sec, month, day, yr)
strftime(formatstring, timestamp)
strtotime(str)
time()
Форматы даты
Y 4-цифровой год (2009)
y 2-цифровой год (09)
F Полное название месяца на английском (January)
M Короткое название месяца на английском (Jan)
m Месяц (от 01 до 12)
n Месяц (от 1 до 12)
l Полное название дня на английском (Monday)
D Короткое название дня на английском (Mon)
d День (от 01 до 31)
j День (от 1 до 31)
h 12 часов (от 01 до 12)
g 12 часов (от 1 до 12)
H 24 часа (от 00 до 23)
G 24 часа (от 0 до 23)
i Минуты (от 00 до 59)
s Секунды (от 00 до 59)
w День недели (от 0 до 6; 0 — воскресенье)
Z День года (от 0 до 365)
W Неделя года (от 0 до 53)
t Дней в этом месяце (от 28 до 31)
a am или pm
A AM или PM
B Интернет-время (англ. Swatch Internet Time) (от 0 до 999) — колличество битов (англ. beat, удар; 1 бит = 1 минута и 26,4 секунды)
S Английский суффикс порядкого номера числа (st, nd, rd, th)
T Часовой пояс сервера
Z Смещение часового пояса в секундах
O Среднее время по Гринвичу (англ. Greenwich Mean Time, GMT) (например: +0200)
I Летнее время (0 или 1)
L Високосный год (0 или 1)
U Секунды с начала Эпохи — 1 января 1970, 00:00:00
c ISO 8601 (2008-07-31T18:30:13+01:00)
r RFC 2822 (Thu, 31 Jul 2008 18:30:13 +0100)
Функции для регулярных выражений
ereg(pattern, str)
split(pattern, str)
ereg_replace(pattern, replace, str)
preg_grep(pattern, arr)
preg_match(pattern, str)
preg_match_all(pattern, str, arr)
preg_replace(pattern, replace, str)
preg_split(pattern, str)
Синтаксис регулярных выражений
^ Начало строки
$ Конец строки
. Любой символ, кроме переноса строки (\n)
(a|b) a или b
(…) Группа
[abc] Диапазон (a илиb или c)
[^abc] Не в диапозоне
\s Пробел
a? Ноль или одно a
a* Ноль и более a
a*? Ноль и более a, нежадный
a+ Один и более a
a+? Один и более a, нежадный
a{3} Точно 3 a
a{3,} 3 и более a
a{,6} До 6 a
a{3,6} От 3 до 6 a
a{3,6}? От 3 до 6 a, нежадный
\ Экранирующий символ
[:punct:] Любой символ пунктуации
[:space:] Любой пробельный символ
[:blank:] Пробел или символ табуляции
Модификаторы шаблонов
g Глобальный поиск
i Регистронезависимый шаблон
m Многострочный текст
s Считать текст одной строкой
x Разрешить комментарии и пробелы в шаблоне
e Выполнение подстановки
U Нежадный шаблон

Перезапись URL

Регулярные выражения
^ Начало строки
$ Конец строки
. Любой одиночный символ
(a|b) «a» или «b»
(…) Группа
[abc] «a» или «b» или «c»
[^abc] Не «a», не «b» и не «c»
\s Пробел
a? 0 или 1 символ «a»
a* 0 или больше «a»
a*? 0 или больше «a», нежадный
a+ 1 или больше «a»
a+? 1 или больше «a», нежадный
a{3} Ровно 3 «a»
a{3,} 3 или больше «a»
a{3,6} От 3 до 6 «a»
a{3,6}? От 3 до 6 «a», нежадный
!(…) Префикс «НЕ», отрицание
Флаги RewriteRule
R[=код] Редирект, возможно с кодом
F Доступ запрещен
G «Мертвая страница», удалена
P Прокси
L Последнее правило
N Следующий круг (перезапуск правил)
C Не «a», не «b» и не «c»
T=тип Установить MIME тип
NS Пропустить внутренний подзапрос
NC Не учитывать регистр
QSA Добавить строку запроса
NE Не экранировать при выходе
PT Пропустить через следующий
S=x Пропустить следующие x правил
E=var:val Установить переменную окружения
Флаги RewriteCond
NC Не учитывать регистр
OR Комбинировать по принципу «ИЛИ»
Коды перенаправления
301 Перенесен постоянно
302 Перенесен временно
403 Доступ запрещен
404 Страница не найдена
410 «Мертвая страница», удалена
Пример: новый домен
# Перенаправление с domain.com на domain2.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*) http://domain2.com/$1 [R=301,L]
Пример: страница временно перенесена
# Перенаправление с domain.com/page.html на domain.com/new_page.html
RewriteRule ^page.html$ new_page.html [R,NC,L]
Пример: человеко-понятные URL (без строки запроса)
# Перенаправление с domain.com/category/ на domain.com/categories.php?name=category
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]|+)?$ categories.php?name=$1 [L]
Пример: блокировать спам
# Блокировать, если URL содержит «viagra» или «xxx»
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (viagra) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (xxx) [NC]
RewriteRule .* — [F]
Переменные: запрос
%{REMOTE_ADDR}
%{REMOTE_HOST}
%{REMOTE_USER}
%{REMOTE_IDENT}
%{REQUEST_METHOD}
%{SCRIPT_FILENAME}
%{PATH_INFO}
%{QUERY_STRING}
%{AUTH_TYPE}
Переменные: сервер
%{DOCUMENT_ROOT}
%{SERVER_ADMIN}
%{SERVER_NAME}
%{SERVER_ADDR}
%{SERVER_PORT}
%{SERVER_PROTOCOL}
%{SERVER_SOFTWARE}
Директивы
RewriteEngine
RewriteOptions
RewriteLog
RewriteLogLevel
RewriteLock
RewriteMap
RewriteBase
RewriteCond
RewriteRule
Переменные: HTTP-заголовки
%{HTTP_USER_AGENT}
%{HTTP_REFERER}
%{HTTP_COOKIE}
%{HTTP_FORWARDED}
%{HTTP_HOST}
%{HTTP_PROXY_CONNECTION}
%{HTTP_ACCEPT}
Переменные: время
%{TIME_YEAR}
%{TIME_MON}
%{TIME_DAY}
%{TIME_HOUR}
%{TIME_MIN}
%{TIME_SEC}
%{TIME_WDAY}
%{TIME}
Переменные: специальные
%{API_VERSION}
%{THE_REQUEST}
%{REQUEST_URI}
%{REQUEST_FILENAME}
%{IS_SUBREQ}

Регулярные выражения

Якоря
^ Начало строки +
\A Начало текста +
$ Конец строки +
\Z Конец текста +
\b Граница слова +
\B Не граница слова +
\< Начало слова
\> Конец слова
Символьные классы
\c Управляющий символ
\s Пробел
\S Не пробел
\d Цифра
\D Не цифра
\w Слово
\W Не слово
\xhh Шестнадцатиричный символ hh
\Oxxx Восьмиричный символ xxx
Символьные классы POSIX
[:upper:] Буквы в верхнем регистре
[:lower:] Буквы в нижнем регистре
[:alpha:] Все буквы
[:alnum:] Буквы и цифры
[:digit:] Цифры
[:xdigit:] Шестнадцатиричные цифры
[:punct:] Пунктуация
[:blank:] Пробел и табуляция
[:space:] Пустые символы
[:cntrl:] Управляющие символы
[:graph:] Печатные символы
[:print:] Печатные символы и пробелы
[:word:] Буквы, цифры и подчеркивание
Утверждения
?= Вперед смотрящее +
?! Отрицательное
вперед смотрящее +
?<= Назад смотрящее +
?!= или ? Отрицательное назад смотрящее +
?> Однократное подвыражение
?() Условие [если, то]
?()| Условие [если, то, а иначе]
?# Комментарий
Примечание
Отмеченное + работает в большинстве языков.
Образцы шаблонов
([A-Za-z0-9-]+) Буквы, числа и знаки переноса
(\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}) Дата (например: 21/3/2006)
([^\s]+(?=\.(jpg|gif|png))\.\2) Имя файла jpg, gif или png
(^[1-9]{1}$|^[1-4]{1}[0-9]{1}$|^50$) Любое число от 1 до 50 включительно
(#?([A-Fa-f0-9]){3}(([A-Fa-f0-9]){3})?) Шестнадцатиричный код цвета
((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,15}) От 8 до 15 символов с минимум одной цифрой, одной заглавной и одной строчной буквой (полезно для паролей).
(\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,6}) Адрес email
(\<(/?[^\>]+)\>) HTML теги
Примечание
Эти шаблоны предназначены для ознакомительных целей и основательно не проверялись. Используйте их с осторожностью и предварительно тестируйте.
Кванторы
* 0 или больше +
*? 0 или больше, нежадный +
+ 1 или больше +
+? 1 или больше, нежадный +
? 0 или 1 +
?? 0 или 1, нежадный +
{3} Ровно 3 +
{3,} 3 или больше +
{3,5} 3, 4 или 5 +
{3,5}? 3 или больше +
Специальные символы
\ Экранирующий символ +
\n Новая строка +
\r Возврат каретки +
\t Табуляция +
\v Вертикальная табуляция +
\f Новая страница +
\a Звуковой сигнал
[\b] Возврат на один символ
\e Escape-символ
\N{name} Именованый символ
Подстановка строк
$n n-ая непассивная группа
$2 «xyz» в /^(abc(xyz))$/
$1 «xyz» в /^(?:abc)(xyz)$/
$` Перед найденной строкой
$’ После найденной строки
$+ Последняя найденная строка
$& Найденная строка целиком
$_ Исходный текст целиком
$$ Символ «$»
Диапазоны
. Любой символ, кроме переноса строки (\n) +
(a|b) a или b +
(…) Группа +
(?:…) Пассивная группа +
[abc] Диапазон (a или b или c) +
[^abc] Не a, не b и не c +
[a-q] Буква между a и q +
[A-Q] Буква в верхнем регистре между A и Q +
[0-7] Цифра между 0 и 7 +
\n n-ая группа/подшаблон +
Примечание
Диапазоны включают граничные значения.
Модификаторы шаблонов
g Глобальный поиск
i Регистронезависимый шаблон
m Многострочный текст
s Считать текст одной строкой
x Разрешить комментарии и пробелы в шаблоне
e Выполнение подстановки
U Нежадный шаблон
Мета-символы (экранируются)
^ [ .
$ { *
( \ +
) | ?
< >

JavaScript

JavaScript события
onAbort onMouseDown
onBlur onMouseMove
onChange onMouseOut
onClick onMouseOver
onDblClick onMouseUp
onDragDrop onMove
onError onReset
onFocus onResize
onKeyDown onSelect
onKeyPress onSubmit
onKeyUp onUnload
onLoad
Методы для массивов
concat() slice()
join() sort()
length splice()
pop() toSource()
push() toString()
reverse() unshift()
shift() valueOf()
Цифры и математика
abs() min()
acos() NEGATIVE_INFINITY
asin() PI
atan() POSITIVE_INFINITY
atan2() pow()
ceil() random()
cos() round()
E sin()
exp() sqrt()
floor() SQRT1_2
LN10 SQRT2
LN2 tan()
log() toSource()
LOG10E toExponential()
LOG2E toFixed()
max() toPrecision()
MAX_VALUE toString()
MIN_VALUE valueOf()
NaN  
Методы для булевых значений
toSource() valueOf()
toString()
Даты
Date() setMonth()
getDate() setFullYear()
getDay() setHours()
getMonth setMinutes()
getFullYear setSeconds()
getYear setMilliseconds()
getHours setTime()
getMinutes setUTCDate()
getSeconds setUTCDay()
getMilliseconds setUTCMonth()
getTime setUTCFullYear()
getTimezoneOffset() setUTCHours()
getUTCDate() setUTCMinutes()
getUTCDay() setUTCSeconds()
getUTCMonth() setUTCMilliseconds()
getUTCFullYear() toSource()
getUTCHours() toString()
getUTCMinutes() toGMTString()
getUTCSeconds() toUTCString()
getUTCMilliseconds() toLocaleString()
parse() UTC()
setDate() valueOf()
Методы для строк
charAt() slice()
charCodeAt() split() ×
concat() substr()
fromCharCode() substring()
indexOf() toLowerCase()
lastIndexOf() toUpperCase()
length toLocaleLowerCase()
localeCompare() toLocaleUpperCase()
match() × toSource()
replace() × valueOf()
search() ×
Примечание
× — поддержка регулярных выражений.
JavaScript функции
decodeURI() isNaN()
decodeURIComponent() Number()
encodeURI() parseFloat()
encodeURIComponent() parseInt()
escape() String()
eval() unescape()
isFinite()
Синтаксис регулярных выражений
^ Начало строки
$ Конец строки
. Любой символ, кроме переноса строки (\n)
(a|b) a или b
(…) Группа
[abc] Диапазон (a илиb или c)
[^abc] Не в диапозоне
\s Пробел
a? Ноль или одно a
a* Ноль и более a
a*? Ноль и более a, нежадный
a+ Один и более a
a+? Один и более a, нежадный
a{3} Точно 3 a
a{3,} 3 и более a
a{,6} До 6 a
a{3,6} От 3 до 6 a
a{3,6}? От 3 до 6 a, нежадный
\ Экранирующий символ
[:punct:] Любой символ пунктуации
[:space:] Любой пробельный символ
[:blank:] Пробел или символ табуляции
Модификаторы шаблонов
g Глобальный поиск
i Регистронезависимый шаблон
m Многострочный текст
s Считать текст одной строкой
x Разрешить комментарии и пробелы в шаблоне
e Выполнение подстановки
U Нежадный шаблон
Методы регулярных выражений
compile() lastParen
exec() leftCOntext
global multiline
ignoreCase rightContext
input source
lastIndex test()
lastMatch

HTML мнемоники

&#32;   Пробел
&#160;   Неразрывный пробел
&#33; ! Восклицательный знак
&#34; « Двойные кавычки
&#35; # Фунт / хэш
&#36; $ Доллар
&#37; % Процент
&#38; & Амперсанд
&#39; ` Апостроф
&#40; ( Левая скобка
&#41; ) Правая скобка
&#42; * Звездочка
&#43; + Плюс
&#44; , Запятая
&#45; Дефис
&#46; . Точка
&#47; / Слэш
&#48; 0 Ноль
&#49; 1 Один
&#50; 2 Два
&#51; 3 Три
&#52; 4 Четыре
&#53; 5 Пять
&#54; 6 Шесть
&#55; 7 Семь
&#56; 8 Восемь
&#57; 9 Девять
&#58; : Двоеточие
&#59; ; Точка с запятой
&#60; < Меньше чем
&#61; = Равно
&#62; > Больше чем
&#63; ? Вопросительный знак
&#64; @ «Собачка»
&#65; A Заглавная A
&#66; B Заглавная B
&#67; C Заглавная C
&#68; D Заглавная D
&#69; E Заглавная E
&#70; F Заглавная F
&#71; G Заглавная G
&#72; H Заглавная H
&#73; I Заглавная I
&#74; J Заглавная J
&#75; K Заглавная K
&#76; L Заглавная L
&#77; M Заглавная M
&#78; N Заглавная N
&#79; O Заглавная O
&#80; P Заглавная P
&#81; Q Заглавная Q
&#82; R Заглавная R
&#83; S Заглавная S
&#84; T Заглавная T
&#85; U Заглавная U
&#86; V Заглавная V
&#87; W Заглавная W
&#88; X Заглавная X
&#89; Y Заглавная Y
&#90; Z Заглавная Z
&#91; [ Левая квадратная скобка
&#92; \ Обратный слеш
&#93; ] Правая квадратная скобка
&#94; ^ Каретка
&#95; _ Нижний пробел
&#96; ` Одиночные кавычки / обратные кавычки
&#190; ¾ Три четверти
&#191; ¿ Перевернутый вопросительный знак
&#192; À A с грависом
&#193; Á A с акутом
&#194; Â A с циркумфлексом
&#195; Ã A с тильдой
&#196; Ä A с умляутом
&#197; Å A с кольцом
&#198; Æ AE
&#199; Ç C с седилем
&#200; È E с грависом
&#201; É E с акутом
&#202; Ê E с циркумфлексом
&#203; Ë E с умляутом
&#204; Ì I с грависом
&#205; Í I с акутом
&#206; Î I с циркумфлексом
&#207; Ï I с умляутом
&#208; Ð ETH
&#209; Ñ N с тильдой
&#210; Ò O с грависом
&#211; Ó O с акутом
&#212; Ô O с циркумфлексом
&#213; Õ O с тильдой
&#214; Ö O с умляутом
&#215; × Умножение
&#216; Ø O со слэшем
&#217; Ù U с грависом
&#218; Ú U с акутом
&#219; Û U с циркумфлексом
&#220; Ü U с умляутом
&#221; Ý Y с акутом
&#222; Þ THORN
&#223; ß Острое S
&#224; à a с грависом
&#225; á a с акутом
&#226; â a с циркумфлексом
&#227; ã a с тильдой
&#228; ä a с умляутом
&#229; å a с кольцом
&#230; æ ae
&#231; ç c с седилем
&#232; è e с грависом
&#233; é e с акутом
&#234; ê e с циркумфлексом
&#235; ë e с умляутом
&#236; ì i с грависом
&#237; í i с акутом
&#238; î i с циркумфлексом
&#239; ï i с умляутом
&#240; ð ETH
&#241; ñ n с тильдой
&#242; ò o с грависом
&#243; ó o с акутом
&#244; ô o с циркумфлексом
&#245; õ o с тильдой
&#246; ö o с умляутом
&#247; ÷ Деление
&#248; ø o со слэшем
&#249; ù u с грависом
&#250; ú u с акутом
&#251; û u с циркумфлексом
&#252; ü u с умляутом
&#253; ý y с акутом
&#254; þ THORN
&#255; ÿ y с умляутом
&#97; a Строчная a
&#98; b Строчная b
&#99; c Строчная c
&#100; d Строчная d
&#101; e Строчная e
&#102; f Строчная f
&#103; g Строчная g
&#104; h Строчная h
&#105; i Строчная i
&#106; j Строчная j
&#107; k Строчная k
&#108; l Строчная l
&#109; m Строчная m
&#110; n Строчная n
&#111; o Строчная o
&#112; p Строчная p
&#113; q Строчная q
&#114; r Строчная r
&#115; s Строчная s
&#116; t Строчная t
&#117; u Строчная u
&#118; v Строчная v
&#119; w Строчная w
&#120; x Строчная x
&#121; y Строчная y
&#122; z Строчная z
&#123; { Левая фигурная скобка
&#124; | Вертикальная черта
&#125; } Правая фигурная скобка
&#126; ~ Тильда
&#161; ¡ Перевернутый восклицательный знак
&#162; ¢ Цент
&#163; £ Фунт стерлингов
&#164; ¤ Символ валюты
&#165; ¥ Йена
&#166; ¦ Разорванная вертикальная черта
&#167; § Символ главы
&#168; ¨ Умляут
&#169; © Копирайт
&#170; ª Женский порядковый символ
&#171; « Левые «кавычки-ёлочки»
&#172; ¬ Знак отрицания
&#173;   Мягкий перенос
&#174; ® Зарегистрированный товарный знак
&#175; ¯ Надчеркивание
&#176; ° Знак градуса
&#177; ± Плюс-минус
&#178; ² В квадрате
&#179; ³ В кубу
&#180; ´ Акут / ударение
&#181; µ Микро
&#182; Символ параграфа
&#183; · Точка посерединне
&#184; ¸ Седиль
&#185; ¹ В первой степени
&#186; º Мужской порядковый символ
&#187; » Правые «кавычки-ёлочки»
&#188; ¼ Одна четверть
&#189; ½ Одна вторая

HTML цвета

Maroon #800000
DarkRed #8B0000
FireBrick #B22222
Red #FF0000
Salmon #FA8072
Tomato #FF6347
Coral #FF7F50
OrangeRed #FF4500
Chocolate #D2691E
SandyBrown #F4A460
DarkOrange #FF8C00
Orange #FFA500
DarkGoldenrod #B8860B
Goldenrod #DAA520
Gold #FFD700
Olive #808000
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Green #008000
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
SpringGreen #00FF7F
MediumSpringGreen #00FA9A
Turquoise #40E0D0
LightSeaGreen #20B2AA
MediumTurquoise #48D1CC
Teal #008080
DarkCyan #008B8B
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
DarkTurquoise #00CED1
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
RoyalBlue #4169E1
Navy #000080
DarkBlue #00008B
MediumBlue #0000CD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
DarkOrchid #9932CC
DarkViolet #9400D3
Purple #800080
DarkMagenta #8B008B
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumVioletRed #C71585
DeepPink #FF1493
HotPink #FF69B4
Crimson #DC143C
Brown #A52A2A
IndianRed #CD5C5C
RosyBrown #BC8F8F
LightCoral #F08080
Snow #FFFAFA
MistyRose #FFE4E1
DarkSalmon #E9967A
LightSalmon #FFA07A
Sienna #A0522D
SeaShell #FFF5EE
SaddleBrown #8B4513
Peachpuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Linen #FAF0E6
Bisque #FFE4C4
Burlywood #DEB887
Tan #D2B48C
AntiqueWhite #FAEBD7
NavajoWhite #FFDEAD
BlanchedAlmond #FFEBCD
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
Wheat #F5DEB3
Oldlace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Cornsilk #FFF8DC
Khaki #F0E68C
LemonChiffon #FFFACD
PaleGoldenrod #EEE8AA
DarkKhaki #BDB76B
Beige #F5F5DC
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
LightYellow #FFFFE0
Ivory #FFFFF0
OliveDrab #6B8E23
DarkOliveGreen #556B2F
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkGreen #006400
ForestGreen #228B22
LightGreen #90EE90
PaleGreen #98FB98
Honeydew #F0FFF0
SeaGreen #2E8B57
MediumSeaGreen #3CB371
Mintcream #F5FFFA
MediumAquamarine #66CDAA
Aquamarine #7FFFD4
DarkSlateGray #2F4F4F
PaleTurquoise #AFEEEE
LightCyan #E0FFFF
Azure #F0FFFF
CadetBlue #5F9EA0
PowderBlue #B0E0E6
LightBlue #ADD8E6
SkyBlue #87CEEB
LightskyBlue #87CEFA
SteelBlue #4682B4
AliceBlue #F0F8FF
SlateGray #708090
LightSlateGray #778899
LightsteelBlue #B0C4DE
CornflowerBlue #6495ED
Lavender #E6E6FA
GhostWhite #F8F8FF
MidnightBlue #191970
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumPurple #9370DB
Indigo #4B0082
MediumOrchid #BA55D3
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Thistle #D8BFD8
Orchid #DA70D6
LavenderBlush #FFF0F5
PaleVioletRed #DB7093
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
Black #000000
DimGray #696969
Gray #808080
DarkGray #A9A9A9
Silver #C0C0C0
LightGrey #D3D3D3
Gainsboro #DCDCDC
WhiteSmoke #F5F5F5
White #FFFFFF

CSS

Селекторы
* Все элементы
div <div>
div * Все элементы внутри <div>
div span <span> внутри <div>
div, span <div> и <span>
div > span <span> с родителем <div>
div + span <span> после <div>
.class Элементы класса «class»
div.class <div> класса «class»
#itemid Элемент с id=’itemid’
div#itemid <div> с id=’itemid’
div[attr] <div> с аттрибутом «attr»
div[attr=x] <div> с аттрибутом «attr» = «x»
div[class*=x] <div> с классом «class» содержащим «x»
div[attr^=x] <div> аттрибутом «attr» начинающимся с «x»
div[attr$=x] <div> с аттрибутом заканчивающемся на «x»
Псевдо-селекторы и псевдо-классы
:first-child Первый дочерний элемент
:first-line Первая строка элемента
:first-letter Первая буква элемента
:hover Элемент с наведенной мышью
:active Активный элемент
:focus Элемент с фокусом
:link Непосещенные ссылки
:visited Посещенные ссылки
:lang(var) Элемент с языком «var»
:before Перед элементом
:after После элемента
Размеры и цвета
0 Не требует величины
Относительные размеры
em 1 em равен размеру шрифта родителя (100%)
ex Высота буквы «x»
% Проценты
Абсолютные размеры
px Пиксели
cm Сантиметры
mm Миллиметры
in Дюймы
pt 1 pt равен 1/72 дюйма
pc 1 pc = 1/6 дюйма
Цвета
#789abc Шестнадцетиричная запись RGB
#acf Соответствует записи «#aaccff»
rgb(0,25,50) Значение красного, зеленого и синего цветов. Можно заменить %
Блоки
margin × border-color ×
margin-top border-top-color
margin-right border-right-color
margin-bottom border-bottom-collor
margin-left border-left-collor
padding × border-style ×
padding-top border-top-style
padding-right border-right-style
padding-bottom border-bottom-style
padding-left border-left-style
border × border-width ×
border-top × border-top-width
border-right × border-right-width
border-bottom × border-bottom-width
border-left × border-left-width
Таблицы
caption-side + border-spacing +
table-layout empty-cells +
border-collapse + speak-header
Страницы
size page-break-inside +
marks page +
page-break-before orphans +
page-break-after widows +
Интерфейс
cursor + outline-style
outline × outline
page-break-before orphans +
page-break-after widows +
Аудио
volume + elevation
speak + speech-rate
pause × voice-family
pause-before pitch
pause-after pitch-range
cue × stress
cue-before richness
cue-after speak-punctuation
play-during speak-numeral
azimuth +
Разное
content list-style-type +
quotes + list-style-image +
counter-reset list-style-position +
counter-increment marker-offset
list-style + ×
Блочная модель
Блочная модель
Позиционирование
display clear
position z-index
top direction +
right unicode-bidi
bottom overflow
left clip
float visibility
Размеры
width min-height
min-width max-height
max-width vertical-align
height
Цвет и фон
color + background-repeat
background + background-image
background-color background-position
background-attachment
Текст
text-indent + word-spacing +
text-align + text-transform +
text-decoration white-space +
text-shadow line-height +
letter-spacing
Шрифт
font + × font-weight +
font-family + font-stretch +
font-style + font-size +
font-variant + font-size-adjust +
Примечание
Сокращенные свойства — ×
Наследуемые свойства — +

HTML

Вид документа
<!DOCTYPE> Версия (X)HTML
<html> HTML документ
<head> Информация о странице
<body> Содержимое страницы
Комментарии
<!— Текст комментария —>
Информация о странице
<base /> Основное URL
<meta /> Мета данные
<title> Заголовок
<link> Относящаяся информация
<style> Стили
<script> Скрипты
Структура документа
<h[1-6]> Заголовок
<div> Блок страницы
<span> Строчный блок
<p> Абзац
<br /> Разрыв строки
<hr /> Горизонтальная линяя
Ссылки
<a href=»»> Страничная ссылка
<a href=»mailto:»> Email ссылка
<a name=»имя_якоря»> Якорь
<a href=»#имя_якоря»> Ссылка на якорь (href=»#» — ссылка на верх страницы)
Разметка текста
<strong> Жирное выделение
<em> Выделение курсивом
<blockquote> Длинная цитата
<q> Короткая цитата
<abbr> Аббревиатура
<acronym> Акроним
<address> Адрес
<pre> Пре-форматированный текст
<dfn> Определение
<code> Код
<cite> Цитата
<del> Удаленный текст
<ins> Вставленный текст
<sub> Верхний регистр
<sup> Нижний регистр
<bdo> Направление текста
Списки
<ol> Нумерованный список
<ul> Ненумерованный список
<li> Элемент списка
<dl> Список определений
<dt> Термин
<dd> Определение термина
Формы
<form> Форма
<fieldset> Набор полей
<legend> Название формы
<label> Ярлык ввода
<input /> Ввод
<select> Выпадающий список
<option> Вариант в выпадающем списке
<optgroup> Группа вариантов
<textarea> Ввод для большого текста
<button> Кнопка
Таблицы
<table> Таблица
<caption> Заголовок
<thead> Заголовок таблицы
<tbody> Содержимое таблицы
<tfoot> Нижний колонтитул таблицы
<colgroup> Выпадающий список
<col /> Колонка
<tr> Ряд в таблице
<th> Ячейка заголовка
<td> Ячейка в таблице
Изображения и карты
<img /> Изображение
<map> Карта изображения
<area /> Область карты изображения
Часто используемые символы
&#34; « Кавычки
&#38; & Амперсанд
&#60; < Меньше чем
&#62; > Больше чем
&#64; @ «Собачка»
&#128; Евро
&#149; Маленький буллет
&#153; Торговая марка
&#163; £ Фунт стерлингов
&#160;   Неразрывный пробел
&#169; © Копирайт
Объекты
<object> Объект
<param /> Параметр
Незакрывающиеся теги
<area /> <img />
<base /> <input />
<br /> <link />
<col /> <meta />
<hr /> <param />
Атрибуты ядра
class style
id title
Примечание
Атрибуты ядра не могут применятся в следующих тегах: <base>, <head>, <html>, <meta />, <param />, <script>, <style>, <title>.
Языковые атрибуты
dir lang
Примечание
Языковые атрибуты не могут применятся в следующих тегах: <base>, <br />, <frame>, <frameset>, <hr />, <iframe>, <param />, <script>.
Клавиатурные атрибуты
accesskey tabindex
События окна
onLoad onUnload
События формы
onBlur onReset
onChange onSelect
onFocus onSubmit
События клавиатуры
onKeydown onKeyup
onKeypress
События мыши
onClick onMouseout
onDblclick onMouseover
onMousedown onMouseup
onMousemove

Complete




Complete




 • Hover


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, qui omnis perferendis aliquam ipsam blanditiis adipisci dicta accusamus labore sint! Dolor, modi, totam labore tenetur minima distinctio repellendus tempore maxime.
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est ex ut voluptates minus quibusdam. Sit, natus, quisquam, nemo quasi officia animi laboriosam earum temporibus ea ipsum mollitia fugiat commodi iure!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel, delectus dignissimos dolorem cupiditate officiis quod nostrum! Doloribus, voluptatum aspernatur temporibus illum enim saepe nesciunt provident repellat aliquid ducimus voluptates iusto!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab, quo, sunt veritatis facere nemo libero cupiditate hic nam possimus expedita sapiente placeat sequi fugiat labore distinctio quis earum non iste!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui, deserunt reiciendis nisi praesentium sit culpa consequuntur ipsum aliquid itaque animi. Excepturi, omnis iste iusto voluptas nemo totam sequi dolor fugit.

 • Hover


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, qui omnis perferendis aliquam ipsam blanditiis adipisci dicta accusamus labore sint! Dolor, modi, totam labore tenetur minima distinctio repellendus tempore maxime.
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est ex ut voluptates minus quibusdam. Sit, natus, quisquam, nemo quasi officia animi laboriosam earum temporibus ea ipsum mollitia fugiat commodi iure!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel, delectus dignissimos dolorem cupiditate officiis quod nostrum! Doloribus, voluptatum aspernatur temporibus illum enim saepe nesciunt provident repellat aliquid ducimus voluptates iusto!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab, quo, sunt veritatis facere nemo libero cupiditate hic nam possimus expedita sapiente placeat sequi fugiat labore distinctio quis earum non iste!
 • Hover

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui, deserunt reiciendis nisi praesentium sit culpa consequuntur ipsum aliquid itaque animi. Excepturi, omnis iste iusto voluptas nemo totam sequi dolor fugit.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.

With Scrolling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.

With Scrolling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque consectetur nisi. Vivamus lacinia tempus laoreet. Pellentesque vehicula sollicitudin orci, in convallis nibh aliquam ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean facilisis metus at velit consectetur commodo. Nunc dolor nibh, cursus quis accumsan faucibus, viverra bibendum magna. Sed id convallis nisi. Quisque a orci sed ligula pellentesque pellentesque. Integer molestie, enim sit amet sodales pharetra, nunc risus gravida dolor, quis placerat elit erat sagittis justo. Nulla nec lacus varius, tempus ipsum in, rutrum purus. Sed ornare neque nec leo suscipit eleifend. Maecenas in ante at lorem ultrices lobortis. Morbi malesuada, nisi ac ornare dignissim, lacus dui euismod ipsum, et porttitor velit leo quis lacus. Suspendisse potenti.


 • 1…

 • 2…

 • 3…


 • 1...

 • 2...

 • 3...

Uniform

border-radius: 10px;
border-radius: 1em;
border-radius: 20%;

Different per corner

border-radius: 5px 10px 15px 20px;
border-radius: 0.5em 1em 1.5em 2em;
border-radius: 10% 20% 30% 40%;

Single corner

border-radius: 20px 0 0 0;
border-radius: 0 20px 0 0;
border-radius: 0 0 20px 0;
border-radius: 0 0 0 20px;

X and Y

border-radius: 30px / 10px;
border-radius: 3em / 1em;
border-radius: 20% / 50%;
border-radius: 5px 10px 15px 20px / 20px 15px 10px 5px;

Uniform with border

border-radius: 10px; border: 5px solid #000;
border-radius: 10px; border: 5px dotted #000;
border-radius: 10px; border: 5px dashed #000;
border-radius: 10px; border: 5px double #000;
border-radius: 10px; border: 5px groove #000;
border-radius: 10px; border: 5px ridge #000;
border-radius: 10px; border: 5px inset #000;
border-radius: 10px; border: 5px outset #000;

Differing border widths

border-radius: 10px; border: solid #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: dotted #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: dashed #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: double #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: groove #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: ridge #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: inset #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: outset #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;

Border thicker than radius

border-radius: 10px; border: 20px solid #000;
border-radius: 10px; border: 20px dotted #000;
border-radius: 10px; border: 20px dashed #000;
border-radius: 10px; border: 20px double #000;
border-radius: 10px; border: solid #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dotted #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dashed #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: double #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: groove #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: ridge #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: inset #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: outset #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Zero-width borders

border-radius: 10px; border: 20px solid #000; border-top-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px dotted #000; border-right-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px dashed #000; border-bottom-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px double #000; border-left-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px groove #000; border-top-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px ridge #000; border-right-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px inset #000; border-bottom-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px outset #000; border-left-width: 0;

Differing border colors

border-radius: 10px; border: 20px solid; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px dotted; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px dashed; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px double; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px groove; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px ridge; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px inset; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px outset; border-color: red green blue orange;

Differing border colors and styles

border-radius: 10px; border: 20px; border-color: red green blue orange; border-style: solid dotted dashed double;
border-radius: 10px; border: 20px; border-color: red green blue orange; border-style: groove ridge inset outset;

Differing border colors and widths

border-radius: 10px; border: solid; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dotted; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dashed; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: double; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: groove; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: ridge; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: inset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: outset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Differing border colors, styles, and widths

border-radius: 10px; border-style: solid dotted dashed double; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border-style: groove ridge inset outset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Arrow-ish

width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-top-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-top-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-right-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-right-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-bottom-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-bottom-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-left-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-left-color: blue;

Uniform

border-radius: 10px;
border-radius: 1em;
border-radius: 20%;

Different per corner

border-radius: 5px 10px 15px 20px;
border-radius: 0.5em 1em 1.5em 2em;
border-radius: 10% 20% 30% 40%;

Single corner

border-radius: 20px 0 0 0;
border-radius: 0 20px 0 0;
border-radius: 0 0 20px 0;
border-radius: 0 0 0 20px;

X and Y

border-radius: 30px / 10px;
border-radius: 3em / 1em;
border-radius: 20% / 50%;
border-radius: 5px 10px 15px 20px / 20px 15px 10px 5px;

Uniform with border

border-radius: 10px; border: 5px solid #000;
border-radius: 10px; border: 5px dotted #000;
border-radius: 10px; border: 5px dashed #000;
border-radius: 10px; border: 5px double #000;
border-radius: 10px; border: 5px groove #000;
border-radius: 10px; border: 5px ridge #000;
border-radius: 10px; border: 5px inset #000;
border-radius: 10px; border: 5px outset #000;

Differing border widths

border-radius: 10px; border: solid #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: dotted #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: dashed #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: double #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: groove #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: ridge #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: inset #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;
border-radius: 10px; border: outset #000; border-width: 6px 9px 6px 3px;

Border thicker than radius

border-radius: 10px; border: 20px solid #000;
border-radius: 10px; border: 20px dotted #000;
border-radius: 10px; border: 20px dashed #000;
border-radius: 10px; border: 20px double #000;
border-radius: 10px; border: solid #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dotted #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dashed #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: double #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: groove #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: ridge #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: inset #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: outset #000; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Zero-width borders

border-radius: 10px; border: 20px solid #000; border-top-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px dotted #000; border-right-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px dashed #000; border-bottom-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px double #000; border-left-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px groove #000; border-top-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px ridge #000; border-right-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px inset #000; border-bottom-width: 0;
border-radius: 10px; border: 20px outset #000; border-left-width: 0;

Differing border colors

border-radius: 10px; border: 20px solid; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px dotted; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px dashed; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px double; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px groove; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px ridge; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px inset; border-color: red green blue orange;
border-radius: 10px; border: 20px outset; border-color: red green blue orange;

Differing border colors and styles

border-radius: 10px; border: 20px; border-color: red green blue orange; border-style: solid dotted dashed double;
border-radius: 10px; border: 20px; border-color: red green blue orange; border-style: groove ridge inset outset;

Differing border colors and widths

border-radius: 10px; border: solid; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dotted; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: dashed; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: double; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: groove; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: ridge; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: inset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border: outset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Differing border colors, styles, and widths

border-radius: 10px; border-style: solid dotted dashed double; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;
border-radius: 10px; border-style: groove ridge inset outset; border-color: red green blue orange; border-width: 3px 20px 9px 15px;

Arrow-ish

width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-top-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-top-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-right-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-right-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-bottom-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-bottom-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-left-color: blue;
width: 0; height: 0; padding: 0; background: none; border-radius: 5px; border: 20px solid transparent; border-left-color: blue;